Euro­ce­ramika jest przed­staw­icielst­wem hisz­pańs­kich pro­du­cen­tów płytek ceram­icznych. Spec­jal­izuje się w orga­ni­za­cji sieci sprzedaży oraz pro­mocji marki dla pro­du­cen­tów takich jak: Equipe Ceram­i­cas, Tech­lam, Realonda, Gayafores, Onix Mosaico, Undefasa , Arcana, Ceracasa , Bellavista , Clararosella Mas , Ore Materials .

Euro­ce­ramika nie prowadzi sprzedaży detal­icznej, jed­nakże zapew­nia pełną infor­ma­cję o dostępie do kolekcji i ter­mi­nach real­iza­cji zamówień. W Strefie Architekta udostępniamy materiały dla projektantów.

Zapraszamy do współpracy. Na wszys­tkie pyta­nia bardzo chęt­nie odpowiemy. Dane kon­tak­towe zna­jdziesz w dziale Kon­takt.

Euroceramika

Strefa Architekta to folder Dropbox, w którym udostępniamy do pobrania najwyższej jakości materiały przydatne przy promocji oraz projektowaniu. Aktualnie dostępne są materiały następujących marek:

Napisz do nas!

Euroceramika - Hiszpańskie płytki ceramiczne

Euroceramika nie prowadzi sprzedaży detalicznej.

Dane kontaktowe

Euroceramika

ul. Szymanowskego 23
43 – 200 Pszczyna, woj śląskie

tel. 32 449 04 37
fax 32 449 04 38

euroceramika@euroceramika.pl

NIP: 6381286610
REGON: 072741097

Godziny otwarcia

pn-pt: 9:00–17:00

Dojazd

Współrzędne GPS:
49.98338680000001, 18.932486499999982

Euroceramika na Google Maps

Euroceramika na Facebooku

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Joanna Skoczyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SKOCZYŃSKA JOANNA EUROCERAMIKA z siedzibą w Pszczynie (43-200), ul. Słowackiego 16 (dalej jako ADO).
 2. Kontakt z administratorem:
  • listownie na adres: ul. Karola Szymanowskiego 23, 43-200 Pszczyna
  • mailowo: euroceramika@euroceramika.pl
  • telefonicznie: 32 449 04 37
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu administratora
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzani
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.
 11. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.
 12. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.